Tundra Tak-Zip

Tak-ZIP Produktark

Tundra Tak-Zip

Tundra Tak-Zip er produktet for deg som skal mørklegge eller skjerme mot sol under skråtak eller horisontale tak.

Produktet kan app-styres og samspille med byggets sentrale funksjoner. (SD anlegg)

Standard duk er Soltis 99 men kan også leveres med Soltis LowE LowE er en "lav emissiv" duk som stopper varme-stråling inn om sommeren og reduserer varmetap ved lave ute-temperaturer.

Max størrelse1800x2600 mm

© Vindu & Håndverk AS
Utviklet av:
pencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram